ပြည်တွင်းဘဏ်များသို့ ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှု

ပြည်တွင်းဘဏ်များသို့ ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှု

FDB Bank ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြု၍ မိသားစုဝင်များ၊ သူငယ်ချင်းများ၊ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာငွေပေးချေမှများကို အကန့်အသတ်မရှိဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း၊