သင့်စီးပွားရေးကို တိုးချဲ့ပါ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတွေအတွက် ချေးငွေများ ရယူပါ။

 • နှစ်စဉ်အတိုးနှုန်း 10%
 • အတိုးနှုန်းသည် ဗဟိုဘဏ်၏ ပေါ်လစီနှုန်းဖြစ်သည့် အခြေခံနှုန်းထားဖြင့် ပြောင်းလဲနိုင်သောနှုန်းဖြစ်သည်။
 • ဗဟိုဘဏ်မှ သတ်မှတ်နှုန်းထားအတိုင်း အများဆုံးကောက်ခံနိုင်သည်။
 • အများဆုံး ၁၅ နှစ်
 • ဝယ်ယူသောစျေးနှုန်း၏ 30%
 • Monthly Amortization (EMI)
 • ချေးငွေပမာဏအပေါ် တစ်ကြိမ် လျှောက်လွှာကြေး 1%။ (လျှောက်လွှာကြေးကို ချေးငွေပမာဏမှ နုတ်ယူနိုင်ပါသည်။)
 • YCDC လိုင်စင်ဖြင့် အနည်းဆုံး 2 နှစ်နှင့်အထက် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နိုင်သူ၊ DICA တွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော ကုမ္ပဏီနှင့် အခြားလုပ်ငန်းလိုင်စင်ရှိရမည်။
 • ဆောက်လုပ်ပြီးစီးပြီး BCC မှ တိုက်ခန်း၊ ကွန်ဒို၊ မြေကွက်နှင့် အဆောက်အအုံ

 • မှတ်ပုံတင် မူရင်း/မိတ္ထူ
 • အိမ်ထောင်စုစာရင်း မူရင်း/မိတ္တူ
 • နေထိုင်ကြောင်း ရပ်ကွက် ထောက်ခံစာ
 • လိုင်စင်ဓာတ်ပုံ တစ်ပုံ

 • လုပ်ငန်း/လိုင်စင်
 • DICA ၏လုပ်ငန်းလိုင်စင်နှင့် ကုမ္ပဏီ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ သွင်းကုန်ထုတ်ကုန်လိုင်စင်

 • ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်း (အနည်းဆုံး ၂နှစ်)
 • ဝင်ငွေခွန်ပြေစာ (ပြီးခဲ့သော ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ၂နှစ်)

 • BCC (မိတ္တူ)
 • ထောက်ပံ့ကြေး (မိတ္တူ)
 • မြေပိုင်ရှင်နှင့် ကန်ထရိုက်တာကြား စာချုပ်
 • အရောင်းစာချုပ် (အရောင်းစာချုပ်မှတ်တမ်း)
 • ပိုင်ရှင်စာအုပ်၊ ပိုင်ဆိုင်မှုမှတ်ပုံတင် (ရှိလျှင်)
 • မှတ်ပုံတင် နှင့် မြေပိုင်ရှင်၏အိမ်မှတ်ပုံတင်
 • အိမ်ခြံမြေဓာတ်ပုံ (ရှေ့၊ နောက်၊ ဘယ်၊ ညာ)
 • မြေပုံ ၁၀၅/၁၀၆ (မြေနှင့် အဆောက်အအုံ)၊