ကနဦး အရစ်ကျပေးသွင်းငွေ ၃၀% ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် မော်တော်ယာဉ် ဝယ်ယူနိုင်ခြင်း

 • နှစ်စဉ်အတိုးနှုန်း 10%
 • အတိုးနှုန်းသည် ဗဟိုဘဏ်၏ ပေါ်လစီနှုန်းဖြစ်သည့် အခြေခံနှုန်းထားဖြင့် ပြောင်းလဲနိုင်သောနှုန်းဖြစ်သည်။
 • ဗဟိုဘဏ်မှ သတ်မှတ်နှုန်းထားအတိုင်း အများဆုံးကောက်ခံနိုင်သည်။
 • အများဆုံး ၅ နှစ်
 • ဝယ်ယူသောစျေးနှုန်း၏ 30%
 • Monthly Amortization (EMI)
 • ချေးငွေပမာဏအပေါ် တစ်ကြိမ် လျှောက်လွှာကြေး 1%။ (လျှောက်လွှာကြေးကို ချေးငွေပမာဏမှ နုတ်ယူနိုင်ပါသည်။)
 • DICA နှင့် စည်ပင်သာယာတွင် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ပြုလုပ်ထားမှုမှာ အနည်းဆုံး ၂နှစ် နှင့်အထက်ရှိရမည်ဖြစ်သည်။

 • မှတ်ပုံတင် မူရင်း/မိတ္ထူ
 • အိမ်ထောင်စုစာရင်း မူရင်း/မိတ္တူ
 • နေထိုင်ကြောင်း ရပ်ကွက် ထောက်ခံစာ
 • လိုင်စင်ဓာတ်ပုံ တစ်ပုံ

 • လုပ်ငန်း/လိုင်စင်
 • DICA ၏လုပ်ငန်းလိုင်စင်နှင့် ကုမ္ပဏီ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ သွင်းကုန်ထုတ်ကုန်လိုင်စင်

 • ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်း (အနည်းဆုံး ၂နှစ်)
 • ဝင်ငွေခွန်ပြေစာ (ပြီးခဲ့သော ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ၂နှစ်)