စိတ်ကူးထဲက အိမ်လေးကို FDB Bank ၏အိမ်ရာ ချေးငွေဖြင့် ရယူလိုက်ပါ

 • နှစ်စဉ်အတိုးနှုန်း 10%
 • အတိုးနှုန်းသည် ဗဟိုဘဏ်၏ ပေါ်လစီနှုန်းဖြစ်သည့် အခြေခံနှုန်းထားဖြင့် ပြောင်းလဲနိုင်သောနှုန်းဖြစ်သည်။
 • ဗဟိုဘဏ်မှ သတ်မှတ်နှုန်းထားအတိုင်း အများဆုံးကောက်ခံနိုင်သည်။
 • အများဆုံး ၁၅ နှစ်
 • ဝယ်ယူသောစျေးနှုန်း၏ 30%
 • Monthly Amortization (EMI)
 • ချေးငွေပမာဏအပေါ် တစ်ကြိမ် လျှောက်လွှာကြေး 1%။ (လျှောက်လွှာကြေးကို ချေးငွေပမာဏမှ နုတ်ယူနိုင်ပါသည်။)
 • မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ဦးချင်း
 • ဆောက်လုပ်ပြီးစီးပြီး BCC မှ တိုက်ခန်း၊ ကွန်ဒို၊ မြေကွက်နှင့် အဆောက်အအုံ
 • ချေးငွေသက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်တွင် အဓိကလျှောက်ထားသူ၏အသက်သည် 60 နှစ်ဖြစ်ရမည်။
 • ပူးတွဲလျှောက်လွှာကို မိသားစုဝင်နှင့် လက်ခံသည်။ ပူးတွဲချေးယူသူ တစ်ဦးတည်းကိုသာ ခွင့်ပြုထားသည်

 • မှတ်ပုံတင် မူရင်း/မိတ္ထူ
 • အိမ်ထောင်စုစာရင်း မူရင်း/မိတ္တူ
 • နေထိုင်ကြောင်း ရပ်ကွက် ထောက်ခံစာ
 • လိုင်စင်ဓာတ်ပုံ တစ်ပုံ

 • HR ထောက်ခံချက်(လစာ၊ရာထူး) ဖော်ပြပေးရန်
 • လစာပြေစာ (သို့မဟုတ်) ဘဏ်စာရင်းရှင်းတမ်း ၃လစာ
 • အခွန်ဆောင်ထားကြောင်း ၃လစာ ပြေစာ
 • ဝန်ထမ်းကဒ်
 • ဝန်ထမ်းစာချုပ်( ရှိပါက)

 • ဘဏ်စာရင်းရှင်းတမ်း (သို့မဟုတ်) ဝင်ငွေအထောက်အထား
 • တရားဝင် အင်ဂျင်နီယာ ၊ ဆရာဝန် လိုင်စင်များ

 • ကုမ္ပဏီနှင့် ချုပ်ဆိုထားသော သင်္ဘောသားစာချုပ်
 • သင်္ဘောသား စာအုပ်
 • နိုင်ငံကူးလက်မှတ် /မိတ္တူ
 • ဘဏ်စာရင်းရှင်းတမ်း ၃လစာ

 • လုပ်ငန်းလိုင်စင် သို့မဟုတ် စည်ပင်လိုင်စင်
 • အသေးစားအလတ်စားလုပ်ငန်းကဒ်(ရှိပါက)
 • လုပ်ငန်းဝင်ငွေ (အနည်းဆုံး ၂နှစ်စာ)
 • ပြီးခဲ့သော ၂နှစ်အတွင်းဆောင်ထားသော ဝင်ငွေခွန်ပြေစာ

 • လူနေထိုင်ခွင့် (မိတ္တူ)
 • ဂရန် (မိတ္တူ)
 • ဆောက်လုပ်သူနှင့် မြေပိုင်ရှင် စာချုပ်
 • ရောင်းသူဝယ်သူ နှစ်ဦးသဘောတူစာချုပ်
 • မူလပိုင်ဆိုင်မှု စာချုပ် (ရှိပါက)
 • မူလပိုင်ဆိုင်ခဲ့သူ၏ မှတ်ပုံတင်
 • ဝယ်ယူမည့် အိမ်၏ဓာတ်ပုံ (အရှေ့/အနောက်/ဘေး)
 • ဝယ်ယူမည့် မြေနှင့်အဆောက်အဦး တည်နေရာ